COVID-19 og influenza

Det er ikke længere nødvendigt at benytte mundbind i klinikken. Men hvis man har symptomer fra luftvejen, SKAL man fortsat have mundbind på, mens man opholder sig i klinikken. Alle med COVID 19-  eller influenzasymptomer skal blive hjemme og undgå kontakt med andre mennesker indtil man er symptomfri i minimum 48 t.

 

Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Priserne for vacciner og attester er anført i skemaet nedenfor.

Forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring.

Der tillægges et grundhonorar for en vaccinationsserie på 150 dkk. pr. person. Børn under 16 år ifølge med forældre betaler ikke grundhonorar.

 

OBS!!! Gratis vaccination mod influenza og COVID-19 er desværre ikke et tilbud her i praksis i år.

Myndighederne har besluttet, at vaccinationerne i stedet tilbydes i regionale vaccinationscentre og hos private aktører.

 

Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge. Nu dækkes 50 % af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine. Herved stilles patienterne ikke længere ringere, end hvis de havde indkøbt vaccinen på apoteket.

 

Vaccinationer Antal doser Varighed Priser pr. dosis
Grundhonorar 150 ,-
Hepatitis B 3 (0 + 1 + 6 mdr.) min. 25 år 500 ,-
Hepatitis A+B 3 (0 + 1 + 6 mdr.) min. 25 år 600 ,-
Difteri-Tetanus 1 10 år 100 ,-
Gul feber 1 Livslang 470 ,-
Hepatitis A 1 Min. 25 år 500 ,-
Kørekortattest 500 ,-
Pneumokok 1 > 5 år 400 ,-
Influenza under 65 år 1 1 år 300 ,-
Influenza > 65 år + kronisk syg 1 gratis
HPV 15+år 3 (0 + 2 + 6 mdr.) 1.175 ,-

Info om attester

Enkelttilskud medicin

Vi gør opmærksom på, at der ved ansøgning om enkelttilskud faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt kvarter. Attester, for hvilke der ikke foreligger aftaler, faktureres ligeledes efter medgået tid. Taksten er aktuelt kr. 400,00 kr. pr. påbegyndte 15 minutter + moms.

Sygemelding fra arbejde

En sygemelding er i udgangspunktet ikke noget, din læge behøver at blive blandet ind i. Det er et forhold mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Hvis du er syg, og derfor ikke kan passe dit arbejde, skal du selv kontakte din arbejdsgiver og sygemelde dig. Lægen kan ikke (og skal ikke) sygemelde dig. Det kan være, at din arbejdsgiver beder dig skrive under på en ”tro og love-erklæring”, at du er syg. Det er dog altid en god ide at holde os orienteret om dit sygdomsforløb, så vi kan lindre og behandle din sygdom i det omfang, vi kan hjælpe.

Mulighedserklæring (tidligere lægeerklæring)

Lægeerklæringen er blevet afløst af en mulighedserklæring, der handler om de begrænsninger, som din sygdom kan medføre, og hvordan du hurtigste muligt kan komme på arbejde igen. Den første del skal udfyldes af dig og din arbejdsgiver i fællesskab. Når I har udfyldt den del, skal du tage attesten med til lægen, som vil tage stilling til, om planen og oplysningerne er forsvarlige i forhold til dit helbred.

Sygemelding fra uddannelse

Vi anbefaler, at du sørger for at være i kontakt med din læge tidligt i forløbet, hvis du får behov for at blive sygemeldt fra din uddannelse. Det er vigtigt, at det kan dokumenteres, hvis du har været syg til f.eks. eksamen, hvis vi skal lave en lægeattest. Det er altid vores udgangspunkt at forsøge at holde en sygemelding så kort som mulig.

Friattest

I de tilfælde, hvor en mulighedserklæring ikke giver mening, kan der anvendes en friattest. Det kan eksempelvis være, hvis du skal sygemeldes på din første feriedag, i forbindelse med en afskedigelse eller en opsigelsesperiode, eller hvis du ikke kan møde op til udarbejdelse af en mulighedserklæring, fordi du er for syg. Din arbejdsgiver kan kræve, at du skal indhente en varighedserklæring hos din læge, hvis du er syg i mere end 14 dage. Det er arbejdsgiveren, der skal betale for attesterne.