COVID-19 og influenza

Det er fortsat nødvendigt at benytte mundbind i klinikken, hvis man har symptomer fra luftvejen. Alle med COVID 19-  eller influenzasymptomer skal blive hjemme og undgå kontakt med andre mennesker indtil man er symptomfri i minimum 48 t.

For at nedsatte smitterisiko med både COVID og influenza, må kun patienterne møde på klinikken. Pårørende og andre former for følge må være forberedt på at vente udenfor klinikken. Børn skal komme ifølge af EN voksen.

Læger

Katrine Heden

Speciallæge i almen medicin
Født 1982
Cand. med fra Aarhus Universitet i 2010

Dubravko Butic

Speciallæge i almen medicin
Født 1974
Cand. med fra Aarhus Universitet i 2011

Anne-Sophie Ferch

Under speciallægeuddannelse
Cand. med fra Odense Universitet 2020

Personale

Lise-Lotte Kinnberg

Lægesekretær

Laila Grau Schellerup Jensen

Social og sundhedsassistent

Sofie Krogh

Stud. Med

Trine Købberø

Stud. Med