COVID-19 og influenza

Det er ikke længere nødvendigt at benytte mundbind i klinikken. Men hvis man har symptomer fra luftvejen, SKAL man fortsat have mundbind på, mens man opholder sig i klinikken. Alle med COVID 19-  eller influenzasymptomer skal blive hjemme og undgå kontakt med andre mennesker indtil man er symptomfri i minimum 48 t.

 

Praksisbeskrivelse

Lægerne Budolfi Plads

Budolfi Plads 1. 2 th

9000 Aalborg

Velkommen

Vi vil gerne byde dig velkommen som uddannelseslæge hos lægerne Budolfi Plads.

Praksis historie

Praksis har eksisteret i mange år, i starten som solopraksis. Den er med årene udvidet til kompagniskabspraksis og i november 2017 overtog Dubravko Butic og Katrine Heden klinikken. 

Praksis er beliggende på Budolfi Plads 1, 2 th. 

Lægerne

Praksis drives af følgende 2 læger:

Dubravko Butic.  Læge siden 2011. Speciallæge i 2017

Katrine Heden.    Læge siden 2010. Speciallæge i 2017

Personale

Praksis har 3 ansatte medarbejdere:

Lise-lotte Kinnberg, lægesekretær

Laila Jensen, Social og sundhedsassistent

Trine Kobberø, Stud. med

Arbejdstider og arbejdstilrettelæggelse

Praksis har åbent alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00.

Vagtgruppe:

Vi er medlem af en vagtgruppe på 12 personer, hvor vi skiftes til at holde eftermiddagsvagt for hinanden fra kl. 14-16. hverdage.

Vi passer patienterne for hinanden ved ferie, kursus og sygdom.

Uddannelseslægens arbejdstid aftales ved første møde i praksis.

Vi giver mulighed for deltagelse i lægevagt.

Plan for én arbejdsdag:

Kl. 8.00 – 9.00: Telefontid, læsning og godkendelse af indkommen post.

Kl. 9.10 – 12.00: Konsultation efter tidsbestilling.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokostpause, papirarbejde, epikrise læsning etc.

Kl. 13.00 – 16.00: Konsultationer efter tidsbestilling.

Angående sygebesøg. 

Alle klinikkens læger inkl. uddannelseslæger har akutte og planlagte sygebesøg. 

Uddannelseslægen må benytte sig af regionens taxaordning og behøver ikke at stille bil til rådighed.

Normalt afsættes der 10 minutter til en konsultation, hos de faste læger, dog således at der for hver time er friholdt 10 minutter sv.t. 5 konsultationer pr. time. 

Uddannelseslægen får afsat 15-20 minutter pr. konsultation.

Til bestemte konsultationer afsættes ekstra tid, fx børne- og graviditetsundersøgelser, samtaler, attester eller hvis man på forhånd kan se, at ekstra tid er påkrævet.

Uddannelseslægen kan afsætte ekstra tid til de enkelte konsultationer ved behov.

Akutte patienter som ikke umiddelbart kan tilbydes en ledig tid og diverse akutte telefonopkald kræver ofte, at der handles fleksibelt, og at dagskemaet må blødes op.

Lokaler og udstyr

Praksis råder over konsultationslokaler til 3 læger, derudover 2 konsultationslokaler til personale, laboratorium, reception og venteværelse, frokoststue og personaletoilet.

Praksis er handicapvenlig med hensyn til indretning og adgangsforhold.

Alle arbejdspladser er udstyret med edb.

Det anvendte lægeprogram hedder XMO.

Hver læge skriver egne journalnotater, attester, henvisninger mm. 

Vi har elektronisk EKG og spirometri, som kan ses direkte i journalen

Konsultationslokalerne har udstyr til de mest almindelige undersøgelser og procedurer.

Patienterne

Praksis har tilmeldt ca. 3200 patienter

Mange patienter kommer fra lokalområdet, men der kommer patienter fra hele Aalborg og omkringliggende byer. 

Patientsammensætningen svarer stort set til befolkningsgennemsnittet, hvad angår alder og kønsfordeling.

Sygdom

Sygdom eller fravær af anden årsag meddeles en af lægerne på vores private telefoner.

Uddannelsesprogram, supervision og læring

Vi lægger stor vægt på at du som uddannelseslæge oplever grundig supervision.

I løbet af dagen kan du altid få hjælp ved at banke på hos de faste læger.

Du skal ikke tøve med at spørge, men du skal være forberedt på at vi vil

have, at du har tænkt dig om. Vi forventer at du har tænkt forskellige løsninger igennem og vurderet for og imod, men så vil vi til gengæld meget gerne diskutere den bedste løsning med dig.

Den første halve time efter frokost er blokeret til supervision. Formelt er udpeget en tutor, men supervisionen foregår på skift mellem de to faste læger, så du oplever vores forskellighed og kan lære mest muligt at vores styrker.

I starten gennemgår vi systematisk formiddagens patienter, men siden hen vælger du eller vi nogle bestemte ud, som vi kan gå mere i dybden med.

Vi forventer at du forbereder dig til supervisionen, således at du får det største udbytte ud af det. 

Vi vil desuden forsøge at være ”fluen på væggen” ved et par konsultationer om måneden, såvel som vi forsøger at få dig ind til os og se, når vi støder på noget interessant.

Praktiske procedurer (spiral, fjernelse af nævi, suturering af sår, undersøgelse af knæ osv.) kan vi efter aftale gøre i fællesskab, hvor patienten altså er sat på dobbelt.

Du vil komme til at opleve et bredt udsnit af klinikkens patienter, og har du særlige ønsker kan vi tale om dette.

Introduktionsperioden

Vi har tilrettelagt et introduktionsprogram, for den første uges tid. Her vil du lære klinikken bedre at kende og følges med både læger, sygeplejersker og sekretær.

Om dig

Vi forventer at du gør dit for at indgå som en del af klinikken. Det betyder at du selvfølgelig er med til personalemøder, kommer med ideer, deltager i (og udfører) undervisning i klinikken og sociale aktiviteter og i det hele taget er med til at ”løfte i flok”.

Vi forventer ligeledes at du møder til tiden, sørger for at få meldt kursusdage mv. ind i god tid, er venlig overfor patienterne, er velsoigneret osv.

Vi går meget op i at vi i klinikken har et godt arbejdsmiljø og sådan skal det også være for dig.

Se i øvrigt www.lægernebudolfiplads.dk

Såfremt du kunne være interesseret i at være uddannelseslæge hos os, er du meget velkommen til at kontakte klinikken, og evt. aftale et besøg hos os.

Vi kan kontaktes på

mail : laegernebudolfiplads@gmail.com eller

Telefon 98124466

Med venlig hilsen

Dubravko Butic og Katrine Heden